evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg
Livsstegen

TOLV STEG FÖR OSS SOM VILL HITTA EN NY VÄG

 

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet.

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i 12 steg för alla ”normalstörda” människor som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegen

En Livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan un­der tre månader.

Självhjälps-grupper

Livsstegens självhjälpsgrupper är grunden i programmet. Grupperna finns i hela landet och på olika tider i veckan.

Introduktions-möte

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionssamtal.

Livsstegen karta

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. Kurserna finns i framför allt inom församlingar i Sverige men också runt om i Norden och t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga genom Kontempel.

 

Se kartan över Livsstegens gruppverksamhet i hela Norden.

suddiga Lights

Retreater, Mässor och utbildningar

Självhjälpsgrupperna är grunden för Livsstegen som metod. Vid sidan om dessa finns även föreläsningar kring de olika stegen, retreater, Livsstegsmässor och ledarutbildningar.

Läs mer

Livsstegens handbok

Boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa (Olle
och Fotini Carlsson, Bonnier Fakta) finns att
låna på bibliotek eller att köpa som bok/ebok/ljudbok i bokaffärer på stan eller på nätet.

Läs mer
Livsstegen bok_3D_edited.png
"NÅGON SA ATT LIVET är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?"

Ur boken Livsstegen; 12 steg till inre hälsa

av Olle och Fotiní Carlsson (Bonnier Fakta, 2017)